Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs (Grote Jongerenliteratuurprijs). Categorie publieksprijs

Uitgegeven door Meulenhoff
Als een obsessieve pokerspeler in het ziekenhuis belandt, begint een pokerspel op dood en leven.

Andere winnaars

Alle bekroningen