Henriette Roland Holst-prijs

Uitgegeven door Prometheus
Familierelaas over de aftakeling van de moeder van de schrijver, wier taalvermogen na een beroerte is geminimaliseerd.

Andere winnaars

Alle bekroningen