Oscar (Academy Award) voor de beste buitenlandse film

Uitgegeven door September Film
Na de plotselinge dood van haar twintig jaar oudere vriend Orlando wordt de transseksuele Marina geconfronteerd met argwaan en tegenwerking.

Andere winnaars

Alle bekroningen