De Grote Verhalen (deel 1)

Op 15 juni e.k. starten we met een reeks De grote Verhalen, waarin wij enkele bekende en minder bekende mythologische verhalen willen voorstellen.
Voor dit jaar hebben we gekozen voor het Gilgamesj-epos, de Odysseia van Homeros (21 september) en De geheime geschiedenis van de Mongolen (26 oktober). Volgend jaar hopen we lezingen over verhalen uit Indië en uit Mexico en de Edda’s te kunnen brengen